درباره ما

شرکت آتا بازار ( فروشگاه اینترنتی آتا بازار ) در شهر تبریز با هدف ایجاد فروشگاهی همه منظوره در شمال غرب و رفع کمبود فروشگاه اینترنتی پر قدرت در این منطقه کار خود را شروع کرده است.